16p11.2 mikrodelesjon syndrom


Engelsk navn: Proximal 16p11.2 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Proximal del(16)(p11.2),Proximal monosomy 16p11.2


Definisjon

The proximal 16p11.2 microdeletion syndrome is a chromosomal anomaly characterized by developmental and language delays, mild intellectual disability, social impairments (autism spectrum disorders), mild variable dysmorphism and predisposition to obesity.

Fra Orphanet

ORPHA: 261197
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)