15q14 mikrodelesjon


Engelsk navn: 15q14 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(15)(q14),Monosomy 15q14


Definisjon

15q14 microdeletion syndrome is a recently described syndrome characterized by developmental delay, short stature and facial dysmorphism.

Fra Orphanet

ORPHA: 261190
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)