15q11q13 microduplication syndrome


Engelsk navn: 15q11q13 microduplication syndrome
Engelske synonym: 15q11q13 duplication syndrome,Dup(15)(q11q13),Trisomy 15q11q13


Definisjon

The 15q11-q13 microduplication (dup15q11-q13) syndrome is characterized by neurobehavioral disorders, hypotonia, cognitive deficit, language delay and seizures. Prevalence is unknown.

Fra Orphanet

ORPHA: 238446
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q92.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)