Epilepsi

Epilepsi er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse. Funksjonsforstyrrelsene i hjernen er forårsaket av unormale og ukontrollerte elektriske utladninger som kan sees i elektroencefalografi (EEG).

Informasjon

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) har kompetanseansvaret for alle sjelde epilepsidiagnoser i Norge.

Les mer på Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Les mer på Helsebiblioteket.no

Ressurser (12)

Pasient får eeq-ledninger til hodet, epilepsi
  |  2 -3 timer

Grunnkurs i epilepsi

Kurset gir en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke medikamentell behandling.

Eeq-ledninger
  |  2 -3 timer

Epilepsi – påbygning

Nettkurs om epilepsi ved utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Bygger på grunnkurs i epilepsi.