Epilepsi

Epilepsi er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse. Funksjonsforstyrrelsene i hjernen er forårsaket av unormale og ukontrollerte elektriske utladninger som kan sees i elektroencefalografi (EEG). (hentet fra: store medisinske leksikon, 25.05.2020)

Informasjon

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) har kompetanseansvaret for alle sjelde epilepsidiagnoser i Norge.

Gå til Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Ressurser (15)

mestring
  |  60 min

Epilepsi og mestring

Epilepsi og mestring er et e-læringskurs som ønsker å bidra til best mulig livskvalitet for personer med epilepsi og deres pårørende.

Utviklingshemning_tannhelse
  |  30 min

Utviklingshemning og oral helse

Utviklingshemning kan by på utfordringer i forhold til munnhelse og tannbehandling. I dette kurset lærer du å legge til rette for mennesker med utviklingshemning i behandlingssituasjoner.

Epilepsi
  |  2 -3 timer

Grunnkurs i epilepsi

Kurset gir en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke medikamentell behandling.

Ledninger
  |  2 -3 timer

Epilepsi – påbygning

Kurset er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, Spesialsykehuset for epilepsi og Ambio helse.