Epilepsi

Epilepsi er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse. Funksjonsforstyrrelsene i hjernen er forårsaket av unormale og ukontrollerte elektriske utladninger som kan sees i elektroencefalografi (EEG).

Informasjon

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) har kompetanseansvaret for alle sjelde epilepsidiagnoser i Norge.

Les mer på Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Les mer på Helsebiblioteket.no

Ressurser (16)

Utviklingshemning_tannhelse
  |  30 min

Utviklingshemning og oral helse

Utviklingshemning kan by på utfordringer i forhold til munnhelse og tannbehandling. I dette kurset lærer du å legge til rette for mennesker med utviklingshemning i behandlingssituasjoner.

Epilepsi
  |  2 -3 timer

Grunnkurs i epilepsi

Kurset gir en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke medikamentell behandling.

Ledninger
  |  2 -3 timer

Epilepsi – påbygning

Nettkurs om epilepsi ved utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Bygger på grunnkurs i epilepsi.

Pyridoksinavhengig epilepsi (PDE) – digitalt kurs

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer kurs om PDE i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer, OUS og Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs Hospital/NTNU.

21.05.2021