Sjeldendagen 2021

Målet med Sjeldendagen er å sette sjeldne diagnoser på dagsorden. Det er alltid markeringer over hele verden siste dagen i februar hvert år, og ekstra stort når det er skuddår, den sjeldne 29. februar.
Sjeldendagen arrangeres i et samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge Funksjonshemmede og Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.
I 2008 besluttet den europeiske sammenslutningen av brukerforeninger for sjeldne diagnoser (EURORDIS) å bruke skuddårsdagen til å sette fokus på sjeldne diagnoser. Dagen ble kalt Rare Disease Day.
I årene etterpå har brukerorganisasjoner og fagmiljøer i stadig flere land brukt den siste dagen i februar til å spre informasjon om sjeldne diagnoser. I 2017 deltok 94 land og regioner over hele verden i markeringen.

Informasjon

 • Tid

  1 dag

Kurs

 • Kursdato

  28.02.2021 - 28.02.2021

 • Søknadsfrist

  Ingen frist

 • Kurstype

  Webinar

 • Kontaktinformasjon

   

Sist oppdatert: 12. februar 2021