Prosjektmidler til sjeldne diagnoser

Søk støtte til forskning og innovasjon gjennom tilskuddsordningen for sjeldne diagnoser.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) lyser årlig ut prosjektmidler gjennom tilskuddsordningen for kompetansehevende tiltak på sjeldenfeltet. Målet med ordningen er økt kunnskap om sjeldne diagnoser. Utlysningen for prosjektåret 2024 har en totalramme på 6 millioner kroner.

Sett deg inn i retningslinjene for tildeling av prosjektmidler før du søker.

Fristen for å søke støtte for prosjektåret 2024 er søndag 15. oktober 2023 kl 23:59.

Mer informasjon om prosjektmidlene på NKSD sine nettsider

Informasjon

Kurs

  • Kursdato

    15.10.2023 - 15.10.2023

  • Søknadsfrist

    15.10.2023

  • Kurstype

  • Kontaktinformasjon

Sist oppdatert: 31. august 2023