UTSATT Fagkurs i fysioterapi ved arvelige, nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

NB: Kurset er utsatt på grunn av Covid-19

Høsten 2020 arrangerer Nevromuskulært kompetansesenter (NMK), Universitetssykehuset Nord-Norge HF fagkurs for fysioterapeuter på Kastvollen Rehabiliteringssenter og på Forusklinikken i Stavanger.

 

Fagansvarlige

Spesialister i nevrologisk fysioterapi Helge Hæstad, Ane Fadnes og Andreas D. Rosenberger fra NMK, i samarbeid med spesialfysioterapeut Hanne L. Fossmo fra EMAN, OUS.

Kurs på Kastvollen Rehabiliteringssenter

Tidspunkt: 16.- 18. september 2020. Påmeldingen er bindende, påmeldingsfrist er 1. juni.

Kursavgift er 1700 kr (inkl. lunsj)

Informasjon

Kurs

Sist oppdatert: 1. september 2020