Diskusjon: Sjeldenfeltet skal endres og utvikles for en ny tid. Tar vi utfordringen?

Bli med på arrangement om sjeldne diagnoser under Arendalsuka 2023!
Når: Tirsdag, 15. august, kl. 10.15-11.00
Hvor: Hjerneteltet, Rådhusbrygga
Diskusjonen strømmes

Helse Sør-Øst utfører en utredning av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, et oppdrag gitt av Regjeringen. Hvilke forventninger har vi til fremtidens tilbud?

Diskusjonen vil fokusere på:
– Fremtidig organisering av tilbud til personer med sjeldne diagnoser
– Helhetlig oppfølging for sjeldne – kompetansetjenesten, klinikken og kommunens rolle
– Nye behandlinger/terapier for pasienter med sjeldne diagnoser.

I panelet:

– Rebecca Tvedt Skarberg (ordstyrer), NKSD

– Stein Are Aksnes, leder for NKSD

– Knut Even Lindsjørn, direktør for samhandling Helse Sør-Øst RHF

– Lilly-Ann Elvestad, Generalsekretær Funksjonshemmedes landsforbund (FFO)

– Kristian E. Kristoffersen, Direktør Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser (NKSD)

– Nina Benan, Seksjonsleder, Oslo universitetssykehus og senterleder ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSD)

Her kan kan du se arrangementet livestrømmet: https://vimeo.com/event/3534326

Informasjon

Kurs

  • Kursdato

    15.08.2023 - 15.08.2023

  • Søknadsfrist

    Ingen frist

  • Kurstype

    Frokostseminar

  • Kontaktinformasjon

Sist oppdatert: 9. august 2023