Avanserte terapier for personer med sjeldne sykdommer - muligheter og utfordringer

EMAN og NKSD i samarbeid med NorPreM organiserer et nasjonalt dagsmøte for pasientorganisasjoner og fagpersoner. Formålet med møtet er å skape en felles forståelse mellom fagmiljøer  og pasientorganisasjoner.

Se mer informasjon om dagen

Informasjon

Kurs

Sist oppdatert: 4. januar 2023