Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Diagnosealfabetet

Kurskalender

Sjelden.no leveres av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og skal lage lettfattelig læringsressurser på norsk, som skal gjøre det letter for deg som fagperson eller tjenesteyter å tilegne deg informasjon om sjeldne diagnoser ….