Fagpersoner og tjenesteytere er en sammensatt målgruppe med ulike kunnskapsbehov. Kurs og læringsressurser på Sjelden.no utvikles derfor med det mål å tilby skreddersydd kunnskap til hver enkelt målgruppe.

Temaene spenner fra kunnskap om de enkelte diagnoser og tilrettelegging i skole og barnehage, til medisinske prosedyrer og behandling. Innholdet i læringsportalen gjennomgår faglig og redaksjonell kvalitetssikring. Kurs og læringsressurser velges ut etter kriterier om relevans i forhold til den enkelte sjeldne diagnosen - og den enkelte målgruppes kunnskapsbehov.

Kursenes omfang varierer og vi har som mål å tilby poenggivende kurs og studier, i tillegg til kortere kurs og læringsressurser.

Lær om

For deg som ønsker en rask innføring i et tema rundt en eller flere diagnoser. Her finner du læringsinnhold innenfor et avgrenset tema, som krever kort tidsbruk, gjerne fra 5 - 60 minutter.

Innholdet kan være satt sammen av tekst, bilder, video og lydfiler.

E-læringskurs

E-læringskurs tar for seg ulike aspekter rundt en diagnose. Læringsmålene og målgruppen som defineres for hvert kurs legger føringer for innholdet. Det gis kursbevis ved fullført kurs.

Du vil også finne videoopptak av dagskurs som holdes for fagpersoner av kompetansesentrene. Vi arbeider for å få disse kursene godkjent som meritterende for aktuelle profesjonsgrupper.

Studieenheter

Vi utvikler undervisningstilbud i samarbeid med utdanningssektoren. Sjelden.no har inngått intensjonsavtale med Høgskolen Innlandet og planlegger etter- og videreutdanningskurs, samt poenggivende kurs som kan inngå i bachelor- og masterutdanningene.