Sjelden.no lanseres på Sjeldendagen 2017


Nytt fra Sjelden.no Helsebiblioteket

- Sjelden.no er tenkt å være tjenestens viktigste verktøy i en samlet kunnskapsspredning på sjeldenfeltet, sier Stein Are Aksnes, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

- Kompetansen i hjelpeapparatet om sjeldne diagnoser er ofte like sjelden som personene med de ulike diagnosene. Det kan ikke forventes at de ulike fagpersonene som kommer i kontakt med personer med sjeldne diagnoser har den nødvendige kunnskapen, sier Aksnes.
 
- Mange sjeldne diagnoser krever langvarige og koordinerte tjenester. Da er det viktig at kunnskapen er tilgjengelig når den trengs. Tidligere arbeidet kompetansesentrene mest hver for seg for å spre kompetanse. Med felles innsats i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser kan vi nå stå mer samlet i dette arbeidet. Vårt viktigste oppdrag som kompetansetjeneste er å spre kunnskap, ikke minst for å kunne gi et mest mulig likeverdig tilbud. 

Sjelden.no lanseres i forbindelse med Sjeldendagen den 28. februar 2017.

Del denne artikkelen