Sjeldendagen 2018


Forskning - for hvem?

Forskning er tema for Sjeldendagen 2018, som går av stabelen den 28. februar. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen åpner årets konferanse, som har som mål å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Lignende arrangement foregår i andre europeiske land samme dag. Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende, samt andre som jobber i tlknytning til sjeldenfeltet.

Sjeldendagen arrangeres i et samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge Funksjonshemmede og Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)."

En sjelden dag, offisiell video:

https://www.youtube.com/watch?v=sBi_A-Nmen8&feature=youtu.be

 

 

Del denne artikkelen