Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall - en mor forteller


Hensikt

Filmen gir innblikk i hvordan hverdagen er og betraktninger rundt det å være mor for et barn med spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall.

Målgruppe

Helsepersonell, andre tjenesteytere og pårørende.

Tidsbruk

20 minutter

Kort oppsummering av innhold

Filmen er laget av Norsk epilepsiforbund og et foreldrepar som selv har et barn med epilepsi, og er i en serie med filmer om epilepsi hos barn.

 

Emily har den sjeldne epilepsidiagnosen Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall.

Se filmen om Emily på YouTube

 

VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen