OI – tilretteleggelse for fysisk aktivitet i skolen


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

Det er viktig at barn med OI får mulighet til å delta i kroppsøvingsfaget. I denne filmen får du tips til hvordan du kan tilrettelegge og organisere timen slik at deltakelse er mulig.

Målgruppe

Ansatte i skole og barnehage

Tidsbruk

3 minutter
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Barn med OI i gymsal

Osteogenesis imperfecta (OI)

OI er en gruppe arvelige bindevevssykdommer der det viktigste kjennetegnet er endringer i skjelettet (benskjørhet). Flere deler av kroppen kan også være påvirket: tennene, leddene, øynene, hørselen og de indre organene.