Fysisk funksjonsnedsettelse og frafall i videregående skole


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

Hvorfor har personer med en fysisk funksjonsnedsettelse større sannsynlighet for frafall i videregående skole?

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom og andre sjeldne diagnoser som kan forårsake at personer får en funksjonsnedsettelse.

Tidsbruk

44 min

Kort oppsummering av innhold

NOVA-forsker Jon Erik Finnvold snakker i dette foredraget om fysisk funksjonsnedsettelse og frafall i videregående skole. Finnvold ser på årsakene ved å presenterer undersøkelser gjort rundt dette tema, og drøfter forskjellige konsekvenser dette kan få for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse.

En av spørreundersøkelsene viser at foreldre som har barn på spesialskole mener at elevene der har høyere trivsel, at lærerne er mer kompetente og at samarbeidet med skolen er bedre. Samtidig har segregert undervisning både positive og negative konsekvenser, i følge Finnvold, som sier han er bekymret for at det er så stort frafall i videregående skole for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse.

Opptaket ble gjort i forbindelse med et foredrag Finnvold gjorde på kurset "Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv" på Frambu 20. april 2017.

VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Illustrasjonsbilde:
Fysisk funksjonsnedsettelse og frafall i videregående skole