Nevromuskulære sykdommer - introduksjon til fysioterapi


Laget av: Nevromuskulært kompetansesenter

Hensikt

Denne filmen har som mål å presentere generelle prinsipper for fysioterapi til pasientgruppen.

Målgruppe

Fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell

Tidsbruk

4 minutter
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Fysioterapautisk behandling av fot. Foto.
Fysioterapautisk behandling av fot. Illustrasjonsfoto.

Diagnoseinformasjon

Nevromuskulære sykdommer (muskelsykdommer) er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som rammer musklene som utøvende organ for nesten alle kroppsfunksjoner. Begrepet nevromuskulære sykdommer brukes vanligvis om sykdommer som rammer enten selve muskulaturen direkte, overgangen mellom nervetrådene og musklene, nervetrådene som går fra ryggmarg til musklene (det perifere nervesystemet) eller nervecellene i ryggmargen (forhornsceller). Noen tilstander rammer både nerveceller i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg) og nerveceller i det perifere nervesystemet.