Medisinske årsaksforklaringer til spisevansker hos barn med sjeldne diagnoser


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

Få et innblikk i medisinske årsaker til at barn med sjeldne diagnoser kan ha spisevansker

Målgruppe

Ansatte i barnehager og på helsestasjoner.

Tidsbruk

37 min

Kort oppsummering av innhold

Overlege på Frambu, Øivind Kanavin, presenterer mulige medisinske årsaksforklaringer til spisevansker hos barn med sjeldne diagnoser i dette foredraget som ble holdt på Frambu 15-16. mai 2017.

Dr. Kanavin snakker om forsinket spiseutvikling og forekomst av spiseutviklingsforstyrrelser som er mer vanlig hos barn med sjeldne funksjonshemminger enn i befolkningen forøvrig. De anatomiske og fysiologiske forutsetningene er også komplekse når det gjelder inntak av mat, og må også tas hensyn til, sier Kanavin.

Kanavin ser også på medikamentell behandling av gastro øsofagial refluks, og forklarer hva hypotoni og hypertoni er og hvordan det kan innvirke på spiseutviklingen. Avslutningsvis gir Kanavin råd om hvordan spiseutviklingsforstyrrelser kan utredes lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt.

 

 

VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen