Kortvoksthet


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

I denne filmen kan du få en kort introduksjon til hva kortvoksthet er.

Målgruppe

Du som møter barn eller voksne som er kortvokste som del av ditt arbeid. Filmen er laget slik at den skal være nyttig for deg som ikke har lengre helsefaglig utdannelse.

Tidsbruk

2 minutter
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Mann som er kortvokst på strand

Kortvoksthet

Kortvoksthet er ingen diagnose, men en beskrivelse av lav total kroppshøyde. I Norge er grensen satt til 150 centimeter for kvinner og 161 centimeter for menn. For barn går grensen ved nederste kurve på høydeskjemaet (under 3-persentilen).