Klinefelter syndrom - gym og annen fysisk aktivitet


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

Lær hvordan du kan legge til rette for mestring av fysisk aktivitet for gutter med Klinefelters syndrom.

Målgruppe

Lærere i kroppsøving

Tidsbruk

5 minutter

Kort oppsummering av innhold

Gutter med Klinefelters syndrom (KS) kan ha redusert spenst i muskulaturen og økt leddbevegelighet. Dette kan gjøre at disse guttene strever med aktiviteter som krever grovmotorisk koordinasjon, styrke og hurtighet. I tillegg har mange gutter med KS utfordringer med rom og retningssans og å tolke signaler ut ifra kroppsspråk. Dette kan gjøre at de fort mister oversikten i aktiviteter som har mye bevegelse, fart og retningsforandringer. 

Fysioterapeut Andreas Sandfossen forteller her hvordan du som lærer kan legge til rette for at eleven med KS opplever mestring i kroppsøvingstimen og ved annen fysisk aktivitet.

Tilrettelegging for fysisk aktivitet - Klinefelters syndrom

VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Fotballer
Fotballer blir mye brukt i kroppsøving

Klinefelters syndrom

Også kjent som 47 XXY syndrom.

Klinefelters syndrom (KS) er en medfødt kjønnskromosomforstyrrelse hos gutter. KS er den vanligste av kjønnskromosomforstyrrelsene med en forekomst på 1 per 500-800 fødte gutter. Tilstanden er svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner. Gutter og menn med tilstanden har nedsatt eller manglende produksjon av mannlig kjønnshormon (testosteron).