Funksjonshemming som stengsel og ressurs i møte med arbeidslivet


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

Hvordan personer med funksjonshemming kan inkluderes i arbeidslivet. Viktig å verdsette annerledeshet.

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom.

Tidsbruk

39 min

Kort oppsummering av innhold

Professor Per Koren Solvang ved Høyskolen i Oslo og Akershus presenterer i dette foredraget funksjonshemming som stengsel og ressurs i møte med arbeidslivet. Solvang ser på faktorer som kan diskriminere og utestenge personer med funksjonshemming, og kommer med forslag til arbeidsinkludering. I tillegg legger han vekt på det å verdsette annerledeshet.

Opptaket ble gjort i forbindelse med et foredrag Solvang holdt på kurset "Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv" på Frambu 20. april 2017.

VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Illustrasjonsbilde:
Funksjonshemming som stengsel og ressurs i møte med arbeidslivet