Ernæringstiltak og kostråd ved spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

Lær om ernæringstiltak og kostråd ved spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser

Målgruppe

Ansatte i barnehager og på helsestasjoner

Tidsbruk

39 min

Kort oppsummering av innhold

Klinisk ernæringsfysiolog på Frambu, Tone Berg, ser nærmere på ernæringstiltak og kostråd i dette foredraget som ble holdt på Frambu 5. mai 2017 på kurset "Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser".

I foredraget tar Berg for seg spiseutvikling og ernæringsstatus, tiltak som fremmer spiseutvikling, og gastrostomi og sondeavvenning. Berg understreker at målet er å gi førskolebarna god ernæring og samtidig sikre spiseutviklingen. For å lykkes er det viktig med livskvalitet og gode oppleveleser i måltidet. Det er også viktig å huske på at ting tar tid.

 

VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Illustrasjonsbilde:
Ernæringstiltak og kostråd til barn med sjeldne diagnoser