Eksempler på tilrettelegging i skolen


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

Vestad skole er en spesialtilpasset skole som har gjort mange tiltak og tilpassinger for elever med ulike funksjonshemninger. I denne filmen kan du hente inspirasjon og få noen ideer til hva som kan gjøres på din skole, når du har en elev med funksjonshemning.

Målgruppe

Ansatte i skolen

Tidsbruk

4 minutter
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Gutt i døråpning