Dysmeli og skolehverdagen


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

I denne filmen kan du lære om dysmeli og hvordan du tilrettelegger for at barn med dysmeli får en best mulig skolehverdag.

Målgruppe

Lærere og ansatte i skolen

Tidsbruk

3,5 minutter
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Barn med dysmeli i skolegarderobe

Dysmeli

Dysmeli er en betegnelse på medfødte tilstander hvor armer og/eller bein ikke er utviklet som vanlig. Tilstanden omfatter både mangler, sammenvoksinger og for mange fingre eller tær.