Dysmeli: En informasjonsfilm til lærere


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

Filmen setter fokus på ungdommers egen oppfatning av å ha dysmeli og hvordan de ønsker å bli møtt på skolen med tanke på tilrettelegging og inkludering.

Målgruppe

Lærere og andre ansatte i skolen. Filmen egner seg også for medelever til barn og unge med dysmeli.

Tidsbruk

5 minutter
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Gutt med armprotese spiller biljard

Dysmeli

Dysmeli er en betegnelse på medfødte tilstander hvor armer og/eller bein ikke er utviklet som vanlig. Tilstanden omfatter både mangler, sammenvoksinger og for mange fingre eller tær.