Dravet syndrom - medisinsk informasjon


Laget av: Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Hensikt

Lær om Dravet syndrom. Hva som kjennetegner syndromet, genetikk, behandling og komorbiditet

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med Dravet syndrom

Tidsbruk

Ca. 40 minutter
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen