Barnehage og skolestart for kortvokste


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

I denne filmen får du en introduksjon til tilrettelegging for kortvokste barn i skolen og barnehagen. Målet er at barnet skal kunne delta i aktiviteter sammen med de andre barna.

Målgruppe

Ansatte i skole og barnehage

Tidsbruk

4,5 minutter

Barnehage og skolestart for kortvokste


VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Kortvokst barn åpner dør

Kortvoksthet

Kortvoksthet er ingen diagnose, men en beskrivelse av lav total kroppshøyde. I Norge er grensen satt til 150 centimeter for kvinner og 161 centimeter for menn. For barn går grensen ved nederste kurve på høydeskjemaet (under 3-persentilen).