Akutt intermitterende porfyri (AIP) - behandling av akutte anfall


Laget av: Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdomme
Lege på sykehus samtaler med pasient i seng. Foto.
Foto: Colourbox.com
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Hvordan vurdere anfallets alvorlighetsgrad, valg av behandling og monitorering av pasienten.

Målgruppe

Leger og annet helsepersonell.

Tidsbruk

11 min