Akutt intermitterende porfyri (AIP) - behandling av akutte anfall


Laget av: Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

Hensikt

Få innsikt i metoder for å vurdere alvorlighetsgrad, valg av behandling og monitorering av akutte anfall av AIP.

Målgruppe

Leger og annet helsepersonell.

Tidsbruk

11 minutter
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen