Å ta imot et barn med ryggmargsbrokk


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hensikt

I denne filmen forteller foreldre til barn med ryggmargsbrokk hva de mener er viktig at ansatte i skolen har kunnskap om og tar hensyn til.

Målgruppe

Lærere og ansatte i skolen.

Tidsbruk

5 minutter
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Gutt pilker på isen. Foto.

Ryggmargsbrokk

Ryggmargsbrokk er en medfødt forstyrrelse i utviklingen av fosterets ryggmarg, ryggrad og hjerne. Nervevev fra ryggmargen poser ut gjennom en åpning i ryggvirvlene og danner et brokk. Konsekvensene er blant annet lammelser og nedsatt følesans i kroppen nedenfor ryggmargsbrokket. Medfødte forandringer i hjernen og opphopning av væske i hjernens hulrom(hydrocephalus) er vanlig.