Klinefelters syndrom


Hensikt

Lære hva Klinefelters syndrom (KS) er, hvilke utfordringer dette medfører, og hvordan du kan tilrettelegge for elever med KS på skolen.

Målgruppe

Lærere, assistenter, SFO-ansatte, karriereveiledere, veiledere i NAV.

Tidsbruk

Ca. 1,5 time

Oppsummering av kurset

Kurset er delt inn i fem moduler, med videoforedrag og oppgaver. Fem fagpersoner forteller om hvilke utfordringer som er vanlige hos gutter med Klinefelters syndrom, og hvordan du kan hjelpe gutten med disse utfordringene.

De fem modulene i kurset er:

Legen: Et ekstra kromosom

Psykologen: Styrk selvbildet til din elev

Sosionomen: Hvor går veien?

Fysioterapeuten: Fysisk aktivitet

Pedagogen: I klasserommet

Gutt skriver på tavla
Pris: Gratis
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen