Epilepsi og mestring


Hensikt

Epilepsi og mestring er et e-læringskurs som ønsker å bidra til best mulig livskvalitet for personer med epilepsi og deres pårørende. Kurset kan være et godt utgangspunkt til samtaler mellom fagpersoner og personen med epilepsi eller deres pårørende. Kurset kan også brukes som folkeopplysning.

Målgruppe

Ansatte som jobber for og med personer med epilepsi, eller personer med epilepsi og deres pårørende.

Tidsbruk

Ca. 1 time

Oppsummering av kurset

Kurset er utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi

 

E-læringen skal spre kunnskap om epilepsi. Dette kan bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Økt kunnskap om epilepsi kan være med å redusere feilaktige og stigmatiserende holdninger til personer med epilepsi.

Kurset er delt inn i kapitlene:

  • Hva er epilepsi?
  • Epilepsi og anfall
  • Å mestre hverdagen
  • Hva kan du selv gjøre?
  • Familie og venner; pårørende
  • Utredning og behandling.
Jenter som hopper. Foto.
Pris: Gratis
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen