Øsofagusatresi for skolepersonell


Hensikt

E-læringskurset gir deg som jobber i skole og SFO kunnskap om øsofagusatresi og gjøre deg best mulig forberedt til å ta i mot en elev med diagnosen. Kurset kan foreløpig bare tas på PC eller Mac, og ikke på nettbrett eller smarttelefoner.

Målgruppe

For deg som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesøster eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tidsbruk

45 minutter

Oppsummering av kurset

Øsofagus betyr spiserør og atresi betyr i denne sammenheng at det ikke var noen forbindelse mellom svelget og magesekken da barnet ble født. Spiserøret var delt i to. Barn med øsofagusatresi blir operert i spebarnsalder og når de begynner på skolen har de et spiserør som fungerer. De fleste trenger likevel ekstra tid til måltidene og noen setter lettere fast mat i halsen enn andre barn.

NB! Kurset fungerer bare på PC/Mac, og ikke på iPad, smarttelefon eller nettbrett.

To barn spiser skolemat
To barn spiser skolemat
Pris: Gratis
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen