Kraniofaciale misdannelser for skolepersonell


Hensikt

E-læringskurset gir deg som jobber i skole og SFO kunnskap som gjør deg best mulig forberedt til å ta i mot en elev med en av diagnosene.

Målgruppe

Kurset er for deg som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesøster eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tidsbruk

45 minutter

Oppsummering av kurset

Kraniofaciale misdannelser er en samlebetegnelse for mange ulike diagnoser, der de fleste har misdannelser i skalle og/eller ansikt. Barna opplever ofte utfordringer med andre barn og voksne knyttet til sitt utseende. I dette kurset får du en kort innføring i symptomer og behandling ved kraniofaciale misdannelser, utfordringer ved å ha et annerledes utseende og hvordan dere kan forholde dere til disse utfordringene i skole og SFO.

 

 

 

NB! Hvis du vil ta kurset på nettbrett eller smarttelefoner må du laste ned nettleseren Puffin Web Browser fra Google Play eller iTunes.

 

Pris: Gratis
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen