PKU (fenylketonuri) for skolepersonell


Hensikt

E-læringskurset om PKU gir deg som jobber i skole og SFO kunnskap om hvordan du kan legge til rette og hjelpe en elev med PKU med den viktige dietten. Kurset kan foreløpig bare tas på PC eller Mac, og ikke på nettbrett eller smarttelefoner.

Målgruppe

For deg som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesøster eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tidsbruk

1 time

Oppsummering av kurset

PKU er en arvelig stoffskiftesykdom som behandles med diett. I dette kurset får du en innføring i hva det vil si å ha fenylketonuri (PKU) og du lærer de viktigste prinsippene ved dietten:

  • Proteinholdige matvarer som eleven må veie

  • Matvarer som eleven kan spise fritt

  • Spesialmatvarer

  • Den livsviktige proteinerstatningen

   Du vil også få råd om hvordan legge til rette for en elev med PKU i skolehverdagen.

Pris: Gratis
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen