Anfallstoppende medisin ved epileptiske anfall - Buccolam®

Innføring i forordning/håndtering av anfallsstoppende medisin ved lange eller gjentagende epileptiske anfall.

8 minutter.

Pust - bruk av langtids mekanisk ventilasjon

Hensikten med kurset er å kvalitetssikre opplæringen for brukere av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) gjennom et tilgjengelig, brukervennlig og...

4-6 timer

Introduksjonskurs - cystisk fibrose

Kurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen Cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, behandling og oppfølging.

15 min

Sjeldne diagnoser


I Norge defineres en sjelden diagnose ved at forekomsten er 1:10.000 eller færre. Det betyr 100 personer per million innbyggere, eller ca 500 personer.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. 
Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket