E-læringskurs om narkolepsi

Når du har gjennomført kurset skal du ha grunnleggende kunnskap om narkolepsi, hva som er spesielt hos barn og ungdom med narkolepsi og hvordan du kan...

20 minutter

Hva er Williams' syndrom?

Williams’ syndrom som er en sjelden, medfødt og varig tilstand som skyldes en forandring i arvematerialet

33 min

Dysmeli: en informasjonsfilm til lærere

Filmen setter fokus på ungdommers egen oppfatning av å ha dysmeli og hvordan de ønsker å bli møtt på skolen med tanke på tilrettelegging og...

5 minutter

Sjeldne diagnoser


Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Sjelden.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket