Pust - bruk av langtids mekanisk ventilasjon

Hensikten med kurset er å kvalitetssikre opplæringen for brukere av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) gjennom et tilgjengelig, brukervennlig og...

4-6 timer

Nevromuskulære sykdommer - introduksjon til fysioterapi

Denne filmen har som mål å presentere generelle prinsipper for fysioterapi til pasientgruppen.

4 minutter

Akutt intermitterende porfyri (AIP) - behandling av akutte...

Få innsikt i metoder for å vurdere alvorlighetsgrad, valg av behandling og monitorering av akutte anfall av AIP.

11 minutter

Sjeldne diagnoser


Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Sjelden.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket