Dystrofia myotonika - tilrettelegging i skolehverdagen

Å gi kunnskap om diagnosen dystrofia myotonika og hvordan ansatte i skolen i samarbeid med andre kan legge til rette for en best mulig skolehverdag...

1 time

Dravet syndrom - medisinsk informasjon

Lær om Dravet syndrom. Hva som kjennetegner syndromet, genetikk, behandling og komorbiditet

Ca. 40 minutter

Dysmeli og skolehverdagen

I denne filmen kan du lære om dysmeli og hvordan du tilrettelegger for at barn med dysmeli får en best mulig skolehverdag.

3,5 minutter

Sjeldne diagnoser


Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Sjelden.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket