E-læringskurs om kortvoksthet

I dette kurset vil du lære om barn som er kortvokste. Hvilke utfordringer dette medfører for barnet. Hva dere må tenke på og gjøre før barnet begynner...

20 minutter

E-læringskurs om narkolepsi

Når du har gjennomført kurset skal du ha grunnleggende kunnskap om narkolepsi, hva som er spesielt hos barn og ungdom med narkolepsi og hvordan du kan...

20 minutter

Å ta i mot et barn med ryggmargsbrokk

I denne filmen forteller foreldre til barn med ryggmargsbrokk hva de mener er viktig at ansatte i skolen har kunnskap om og tar hensyn til.

5 minutter

Sjeldne diagnoser


I Norge defineres en sjelden diagnose ved at forekomsten er 1:10.000 eller færre. Det betyr 100 personer per million innbyggere, eller ca 500 personer.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. 
Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket