Cystisk fibrose - introduksjonskurs

Kurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen Cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, behandling og oppfølging.

15 minutter

Kraniofaciale misdannelser for skolepersonell

E-læringskurset om kraniofaciale misdannelser gir deg som jobber i skole og SFO kunnskap om kraniofaciale misdannelser og gjør deg best mulig...

45 minutter

Klinefelters syndrom - tilrettelegging for fysisk aktivitet

Lær hvordan du kan legge til rette for mestring av fysisk aktivitet for gutter med Klinefelters syndrom.

5 minutter

Sjeldne diagnoser


I Norge defineres en sjelden diagnose ved at forekomsten er 1:10.000 eller færre. Det betyr 100 personer per million innbyggere, eller ca 500 personer.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. 
Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket